خانواده تارینوتک

تیم‌هایی که به خلق یک تجربه بی‌نظیر برای کاربران کمک می‌کنند

تیم های محصول

فرصت های شغلی

طراحی سایت

این تیم برای هر چه بهتر شدن کیفیت محصول سایت فعالیت می کند.

طراحی سایت

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر
فرصت های شغلی

بهینه سازی (SEO)

این تیم برای هر چه بهتر شدن کیفیت خدمات SEO فعالیت می کند.

بهینه سازی (SEO)

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر
فرصت های شغلی

تبلیغات گوگل (Google Ads)

این تیم برای هر چه بهتر شدن کیفیت محصول سایت فعالیت می کند.

تبلیغات گوگل (Google Ads)

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر

سایر تیم ها

فرصت های شغلی

بازاریابی

جذب مشتری و خلق برند تارینوتک بخشی از وظایف این تیم است.

بازاریابی

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر
فرصت های شغلی

فروش

این تیم تمام فعالیت های مربوط به تبدیل لیدها به مشتری نهایی را مدیریت می کند.

فروش

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر
فرصت های شغلی

تجربه مشتریان

این تیم برای بهبود تجربه مشتریان، در تمام فرایند خرید با آنها همراه است.

تجربه مشتریان

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر
فرصت های شغلی

مالی و حسابداری

تیم مالی و حسابداری هدایت تمام فعالیت‌های مالی تارینوتک را برعهده دارد.

مالی و حسابداری

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر
فرصت های شغلی

حقوقی

این تیم وظیفه ارائه خدمات گسترده حقوقی را بر عهده دارد.

حقوقی

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر
فرصت های شغلی

منابع انسانی

این تیم تلاش می‌کند تا برای سرمایه‌های انسانی تارینوتک آسایش خلق کند.

منابع انسانی

فرصت‌هایی برای اینکه رویاهای خودتان را در خانواده تارینوتک بسازید
اطلاعات بیشتر