دسته بندی: ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ چیست؟
آکادمی
علیرضا افشار

ایمیل مارکتینگ چیست؟

Email Marketing یکی از روش‌های بازار‌یابی با استفاده از ایمیل است. در این روش از بازاریابی با استفاده از ارسال ایمیل می‌توان کالا یا خدمات خود را به مخاطبان معرفی